GDPR - ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sdělení ke splnění informační povinnosti

Společnost Technology4you s.r.o., IČ: 07459980, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smluv, vedení účetnictví, vedení zaměstnanecké agendy, komunikace s klienty a z důvodů stanovených zákonem.

Kategorie osobních údajů, které společnost zpracovává:

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), obvykle jméno, příjmení, firma, adresy, telefon, GSM, e-mail apod.. Tyto osobní údaje máme za účelem Vaší registrace a/nebo přijetí/potvrzení/vyřízení/odeslání/fakturace/reklamace Vaší objednávky a komunikace o ní a jiných našich produktech.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme, abychom:
•mohli splnit smlouvu s Vámi,
•splnit zákonné povinnosti jako např. vystavit doklady,
•protože jste nám sami udělili souhlas,

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci společnosti Technology4you s.r.o. a probíhá vždy pro konkrétní účely na základě jasných právních základů. V případě, kdy zpracovává osobní údaje pro naši společnost zpracovatel, mohou toto provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování.

Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: gdpr@technology4you.cz Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatnit svá práva u soudu.